Faq

Các tài khoản khác nhau được cung cấp bởi BelFx là gì?

Tài khoản Hồi giáo là gì và tôi có thể đăng ký nó bằng cách nào?

Tôi có thể mở bao nhiêu tài khoản Live và tài khoản Demo?

Forex là gì?

CFD là gì?

Đòn bẩy là gì?

Giờ giao dịch của Thị trường là gì?

GIÁ BÁN và GIÁ MUA là gì?

Vị thế mua/bán là gì?

Chênh lệch là gì?

Pip là gì?

Đồng tiền Yết giá và Đồng tiền Định giá là gì?

Lô là gì?

Các lệnh Giới hạn Cắt lỗ và Chốt lãi là gì?

Độ trượt giá là gì?

Chênh lệch Giá là gì?

Công ty sẽ áp dụng lãi suất qua đêm với các giao dịch của tôi phải không?

Cổ tức là gì và chúng được tính như thế nào?

Lệnh gọi Ký quỹ là gì?

Ngưng giao dịch là gì?

Hoạt động của Công ty là gì?

Nếu bạn không tìm thấy câu trả mà bạn đang tìm kiếm tại đây, vui lòng gửi câu hỏi của bạn tới địa chỉ support@belfx.com