Tài khoản Demo

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?

Đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây

Giao dịch trực tuyến chỉ còn cách một vài bước. Chỉ cần làm theo những bước đơn giản này ở bên dưới để mở Tài khoản Giao dịch của bạn

Để bắt đầu, hãy điền vào biểu mẫu bên dưới và nhấp Đăng ký

  • ^DJI 26075,3 1,5%
  • ^CAC 4970,48 1,61%
  • ^NDX 10836,33 0,79%
  • GOLD.US 27,11 -1,92%
  • AAPL.US 383,68 0,61%
  • CL.F 40,55 2,45%

Đầu tư trách nhiệm:

Giao dịch CFD có liên quan đến rủi ro.