LOẠI TÀI KHOẢN

Chọn Tài khoản phù hợp nhất với bạn!

Chúng tôi cam kết cung cấp điều kiện giao dịch tuyệt vời, sẽ phù hợp với nhu cầu của tất cả nhà giao dịch của chúng tôi. Cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp đều có sự lựa chọn giữa ba loại tài khoản giao dịch, được thiết kế nhằm đáp ứng sự mong đợi của mọi nhà đầu tư. Xem bảng so sánh dưới đây và quyết định loại tài khoản nào là tốt nhất cho bạn.