Expiration Dates

Ngày hết hạn

Đối với CFD nhất định, ngày hết hạn có thể được áp dụng. Khi hợp đồng CFD trên một công cụ cụ thể hết hạn, tất cả vị thế đã mở trên công cụ đó sẽ được đóng tự động. Giá của giao dịch hết hạn sẽ dựa trên giá thị trường sẵn có hiện tại, vào thời điểm giao dịch được thực hiện.


Ngày hết hạn gần nhất của CFD có liên quan được liệt kê dưới đây:

Nearest expiration dates of relevant CFD are listed below:

Instrument

Expiration date/Rollover

Vixx
10/11/2023
Cotton
17/11/2023
Natural Gas
24/11/2023
Coffee
17/11/2023
Copper
24/11/2023
Wheat
24/11/2023
Corn
24/11/2023
  • ^DJI 31437.8 0.03%
  • ^CAC 5666.87 -0.32%
  • ^NDX 13655.27 -0.7%
  • GOLD.US 22.51 -0.31%
  • AAPL.US 135.39 -0.8%
  • CL.F 58.33 0.03%

Đầu tư trách nhiệm:

Giao dịch CFD có liên quan đến rủi ro.