Lịch kinh tế

  • ^DJI 28450,93 0,73%
  • ^CAC 4929,28 0,0%
  • ^NDX 11729,559 0,43%
  • GOLD.US 27,0005 -0,44%
  • AAPL.US 117,465 1,09%
  • CL.F 41,25 0,91%

Đầu tư trách nhiệm:

Giao dịch CFD có liên quan đến rủi ro.