Giao dịch CFD trên Chỉ số Cổ phiếu với BelFx

Bắt đầu giao dịch chỉ số ngay hôm nay với hàng loạt chỉ số toàn cầu.

Với BelFx, cả hai thị trường đầu cơ giá xuống và đầu cơ giá lên đều hoạt động có lợi cho bạn. Mua vào hoặc bán ra các Chỉ số phổ biến nhất thế giới, như DAX 30, CAC 40 và FTSE 100.

Vui lòng Lưu ý: Phí qua đêm được dựa trên lãi suất thị trường, đôi khi có thể khác nhau và có thể thay đổi theo tỷ giá của nhà cung cấp thanh khoản của công ty. Hoán đổi ba lần được áp dụng vào các thứ Sáu.

Cash:

  • không có ngày hết hạn
  • hầu như được sử dụng trong giao dịch ngắn hạn
  • chịu phí tài chính qua đêm

Futures:

  • ngày hết hạn cố định
  • hầu như được sử dụng trong giao dịch dài hạn
  • không chịu phí tài chính qua đêm
  • Đòn bẩy linh hoạt
  • Giao dịch và hỗ trợ 24/5
  • Không làm giá, không báo giá lại
Biểu tượng Giao dịch Sự lan truyền điển hình Biến động Giá Tối thiểu Giá trị của 1 Lô Phí qua đêm (điểm) Thanh toán Đồng tiền Trao đổi
Mua Bán
Amsterdam 25 30 0.01 25 Amsterdam25 Index -7.14 -7.54 Cash EUR Amsterdam Stock Exchange
CAC 40 1300 0.01 1 CAC40 Index -45.01 -44.98 Cash EUR Paris Stock Exchange
China 50 1400 0.01 5 China50 Index -168.73 -7.27 Future USD Shanghai Stock Exchange
DAX 30 200 0.01 5 Dax30 Index -108.46 -108.46 Cash EUR Börse Frankfurt
DOW 30 320 0.01 1 Dow30 Index -273.61 -153.61 Cash USD New York Stock Exchange
DXY 5 0.01 1000 DXY Index -10.85 -10.85 Future USD New York Stock Exchange
EURSTOXX 50 210 0.01 1 EURSTOXX50 Index -51.98 -51.78 Cash EUR Börse Frankfurt
FTSE 100 160 0.01 1 FTSE100 Index -85.45 -51.12 Cash GBP London Stock Exchange
Italy 40 1300 0.01 1 CFDs Italy40 Index -455.78 -455.65 Cash EUR Milano Italia Borsa
MICEX 50 1 1 5 MICEX50 Index -5.34 -4.34 Future RUB Moscow Exchange
NAS 100 170 0.01 10 NAS100 Index -87.72 -46.23 Cash USD NASDAQ Stock Exchange
NIKKEI 225 12 1 100 NIKKEI225 Index -30.25 -23.19 Cash JPY Tokyo Stock Exchange
Spain 35 520 0.01 1 Spain35 Index -92.12 -92.23 Cash EUR IBX Stock Exchange
SPX 500 65 0.01 25 SPX500 Index -41.55 -20.21 Cash USD New York Stock Exchange
VIXX 10 0.01 1000 VIXX Index -34.87 -21.87 Future USD CBOE Stock Exchange
WIG 20 250 0.01 100 WIG20 Index -60.34 -59.23 Cash PLN Warsaw Stock Exchange

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Đòn bẩy, Yêu cầu Ký quỹ và Giới hạn Giao dịch, hãy nhấp vào đây