Giao dịch Hàng hóa

Giao dịch Hàng hóa Trực tuyến với BelFx

Tận dụng biến động thị trường, hãy đầu tư vào CFD trên Hàng hóa ngay hôm nay.

Với BelFx, bạn có quyền tiếp cận một loạt Hàng hóa phổ biến nhất thế giới. Lựa chọn CFD trên Hàng hóa của chúng tôi bao gồm Năng lượng, Ngũ cốc và các Sản phẩm mềm. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp hai cách phổ biến nhất để giao dịch CFD trên Hàng hóa: CFD và Hợp đồng kỳ hạn Tiền mặt.

Vui lòng Lưu ý: Phí qua đêm được dựa trên lãi suất thị trường, đôi khi có thể khác nhau và có thể thay đổi theo tỷ giá của nhà cung cấp thanh khoản của công ty. Hoán đổi ba lần được áp dụng vào thứ Sáu.


Cash:

  • không có ngày hết hạn
  • hầu như được sử dụng trong giao dịch ngắn hạn
  • chịu phí tài chính qua đêm

Futures:

  • ngày hết hạn cố định
  • hầu như được sử dụng trong giao dịch dài hạn
  • không chịu phí tài chính qua đêm

  • Đòn bẩy linh hoạt
  • Giao dịch và hỗ trợ 24/5
  • Công cụ có tính thanh khoản đầy đủ
SymbolBiểu tượng Giao dịch Sự lan truyền điển hình Biến động Giá Tối thiểu Giá trị của 1 Lô Giá trị Pip trên 1 Lô Phí qua đêm (điểm) Thanh toán
Mua Bán
BRTUSD 13 0.01 1000 Barrels 10.00 USD -3.16 -2.93 Futures
NGAS 16 0.001 10000 Btu 1.00 USD -0.65 -0.55 Futures
USOil1000 12 0.01 1000 Barrels 10.00 USD -2.92 -2.86 Cash
Cocoa 1010 0.01 10 Metric Tons 0.10 USD -109.45 -72.87 Futures
CORN 80 0.01 1000 Bushels 0.50 USD -12.89 -8.23 Futures
Cotton 110 0.01 50 Pounds 0.50 USD -3.67 -2.56 Futures
SUGAR 20 0.01 1120 Pounds 11.20 USD -1.9 -1.25 Futures
Coffee 75 0.01 37500 Pounds 375 USD -5.342 -3.123 Futures
WHEAT 260 0.01 1000 Bushels 0.50 USD -23.67 -8.41 Futures

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Đòn bẩy, Yêu cầu Ký quỹ và Giới hạn Giao dịch, hãy nhấp vào đây